Slide background

Visoki nivo 2 (C2)

NAMENA I OPTEREĆENJE

Ovaj nivo je namenjen polaznicima koji imaju kompetenciju za nivo C1 i žele da ostvare samostalniju i spontaniju komunikaciju. Podrazumeva nedeljni fond od 9 časova (3 puta nedeljno po 3 časa).

PROGRAM

Nastava obuhvata gradivo predviđeno za nivo C2 (vladanje jezikom / Mastery):

  • gramatička kompetencija: iskazivanje značenja namere, namene, posledice; dopunska, dopusna rečenica; nominalizacije; dekompozicija; značenje glagolskih vremena;
  • leksička kompetencija u tematskim celinama: mediji, trgovina, turizam, slobodno vreme i zabava; kulinarstvo;
  • situacioni okviri: vesti na radiju i televiziji; javne rasprave; reklamni materijal; natpisi i plakati, etikete.OSNOVNI NASTAVNI MATERIJAL čini udžbenik (u pripremi) Naučimo srpski – Let’s Learn Serbian 3, i uz njega radna sveska i 2 CD-a sa vežbama slušanja, u izdanju Filozofskog fakulteta. Grupu autora ovog materijala čine saradnici na Odseku za srpski jezik i lingvistiku.

TRAJANJE KURSA

C2 dnevno nedeljno u zimskom semestru u letnjem semestru
broj časova 3 9 126 144

CENA KURSA

C2 broj nedelja ukupan broj časova broj studenata u grupi
1 2 / 3 4 - 8
zimski semestar 14 126 1.260 € 504 € 378 €
letnji semestar 16 144 1.440 € 576 € 432 €

Copyright © Centar za srpski jezik kao strani 2015. Design & realizationGreat Shade Factory