Slide background

O CENTRU

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, pri Odseku za srpski jezik i lingvistiku, od školske 2002/03. godine postoji Centar za srpski jezik kao strani, u kojem polaznici uče srpski jezik i upoznaju se sa srpskom kulturom i istorijom. Program Centra namenjen je polaznicima sledećih profila:

  • studenti slavistike sa stranih univerziteta;
  • strani studenti koji učestvuju u razmeni u okviru nekog od međunarodnih programa i projekata (Campus Europae, CEEPUS, DAAD, Tempus i sl.);
  • strani državljani koji žele da studiraju na nekom od fakulteta Univerziteta u Novom Sadu ili na nekom drugom univerzitetu u Srbiji;
  • svi strani državljani koji žele da nauče srpski standardni jezik te da steknu uverenje o njegovom poznavanju.

Copyright © Centar za srpski jezik kao strani 2015. Design & realizationGreat Shade Factory