Slide background

Početni nivo 1 (A1)

NAMENA I OPTEREĆENJE

Ovaj nivo je namenjen apsolutnim početnicima i podrazumeva svakodnevnu nastavu, tj. časove lektorskih vežbanja. Nedeljni fond iznosi 15 časova (3 časa svakog radnog dana).

PROGRAM

Nastava obuhvata gradivo predviđeno za nivo A1 (početni nivo / Breakthrough)

  • ortoepska i ortografska kompetencija: osnovi izgovora svih fonema standardnog srpskog jezika; ćiriličko i latiničko pismo;
  • gramatička kompetencija: prezent, perfekat; nominativ, genitiv, akuzativ i lokativ - jednina i množina, osnovna značenja i funkcije; lične, prisvojne i pokazne zamenice; pridevi, komparacija prideva;
  • leksička kompetencija u tematskim celinama: hrana i piće, novac i kupovina, odeća i obuća, porodični odnosi;
  • situacioni okviri: predstavljanje i upoznavanje, telefonski razgovor, dijalozi u prodavnici, menjačnici i restoranu.OSNOVNI NASTAVNI MATERIJAL čini udžbenik Naučimo srpski — Let's Learn Serbian 1, i uz njega radna sveska i CD sa vežbama slušanja, autorki Isidore Bjelaković i Jelene Vojnović, u izdanju Filozofskog fakulteta.

TRAJANJE KURSA

A1 dnevno nedeljno u zimskom semestru u letnjem semestru
broj časova 3 15 210 240

CENA KURSA

a1 broj nedelja ukupan broj časova broj studenata u grupi
1 2 / 3 4 - 8
zimski semestar 14 210 2.100 € 840 € 630 €
letnji semestar 16 240 2.400 € 960 € 720 €

Copyright © Centar za srpski jezik kao strani 2015. Design & realizationGreat Shade Factory