Slide background

Srednji nivo 1 (B1)

NAMENA I OPTEREĆENJE

Ovaj nivo je namenjen polaznicima koji imaju kompetenciju za nivo A2 i žele da ostvare samostalniju i spontaniju komunikaciju. Podrazumeva nedeljni fond od 9 časova (3 puta nedeljno po 3 časa).

PROGRAM

Nastava obuhvata gradivo predviđeno za nivo B1 (prag nivo / Threshold):

  • gramatička kompetencija: padeži za iskazivanje posesivnosti, kvalifikativnosti, spacijalnosti, temporalnosti; kongruencija, relativne zamenice, prilozi i priloški izrazi;
  • leksička kompetencija u tematskim celinama:rodbinski odnosi, profesije, delovi tela, psihofizičke osobine, odeća i obuća, slobodno vreme, formalne i neformalne fraze u telefonskom razgovoru;
  • situacioni okviri: intervju za posao, administrativne forme pisanja, upis na fakultet, usluge u frizerskom salonu i turističkoj agenciji.OSNOVNI NASTAVNI MATERIJAL čini udžbenik Naučimo srpski – Let’s Learn Serbian 2, i uz njega radna sveska i 2 CD-a sa vežbama slušanja, u izdanju Filozofskog fakulteta i Dnevnika. Autori ovog materijala su saradnici na Odseku za srpski jezik i lingvistiku.

TRAJANJE KURSA

B1 dnevno nedeljno u zimskom semestru u letnjem semestru
broj časova 3 9 126 144

CENA KURSA

B1 broj nedelja ukupan broj časova broj studenata u grupi
1 2 / 3 4 - 8
zimski semestar 14 126 1.260 € 504 € 378 €
letnji semestar 16 144 1.440 € 576 € 432 €

Copyright © Centar za srpski jezik kao strani 2015. Design & realizationGreat Shade Factory