Slide background

Srednji nivo 2 (B2)

NAMENA I OPTEREĆENJE

Ovaj nivo je namenjen polaznicima koji imaju kompetenciju za nivo A2+ ili B1 i žele da ostvare samostalniju i spontaniju komunikaciju. Podrazumeva nedeljni fond od 9 časova (3 puta nedeljno po 3 časa).

PROGRAM

Nastava obuhvata gradivo predviđeno za nivo B2 (napredni nivo / Vantage):

  • gramatička kompetencija: glagolske imenice i imenice stranog porekla; uzročni genitiv, dativ logičkog subjekta; participski i refleksivni pasiv, glagolski vid, glagolski prilozi, glagolski načini, kondicionalna i relativna klauza;
  • leksička kompetencija u tematskim celinama: hrana i piće, zdravlje, sport, posao, putovanja, verovanja i običaji;
  • situacioni okviri: u restoranu, kod lekara, u prodavnici, na putu.OSNOVNI NASTAVNI MATERIJAL čini udžbenik Naučimo srpski – Let’s Learn Serbian 2, i uz njega radna sveska i 2 CD-a sa vežbama slušanja, u izdanju Filozofskog fakulteta i Dnevnika. Autori ovog materijala su saradnici na Odseku za srpski jezik i lingvistiku.

TRAJANJE KURSA

B2 dnevno nedeljno u zimskom semestru u letnjem semestru
broj časova 3 9 126 144

CENA KURSA

B2 broj nedelja ukupan broj časova broj studenata u grupi
1 2 / 3 4 - 8
zimski semestar 14 126 1.260 € 504 € 378 €
letnji semestar 16 144 1.440 € 576 € 432 €

Copyright © Centar za srpski jezik kao strani 2015. Design & realizationGreat Shade Factory