Slide background

ORGANIZACIJA NASTAVE

Nastava se organizuje prema zahtevima komunikativne metode, što znači da je primarni cilj ostvarenje komunikativne kompetencije. S obzirom na flektivnu prirodu srpskog jezika, često se koriste i principi drugih metoda.

Časovi se održavaju u prostorijama Fakulteta, koje su opremljene sredstvima neophodnim za izvođenje nastave prema aktuelnim metodičko-didaktičkim zahtevima. Za potrebe kurseva izrađeni su moderni udžbenici, koji sadržajem, metodologijom i obimom odgovaraju zadatim standardima opterećenja za određene nivoe znanja.

1. Kursevi tokom školske godine:

 • pretpripremna nastava
 • pripremna nastava
 • semestralni kursevi
 • individualni kursevi

2. Međunarodna letnja škola srpskog jezika, kulture i istorije


 • Pretpripremna nastava

  NAMENA I OPTEREĆENJE.

  Namenjena je polaznicima koji se žele brže i lakše uključiti u redovnu univerzitetsku nastavu ili žele nastaviti učenje srpskog jezika na višem nivou u okviru redovne semestralne nastave u Centru. Ovo je intenzivni četvoronedeljni ili šestonedeljni kurs koji se organizuje tokom septembra i oktobra, pre početka redovne školske godine. Kurs obuhvata petočasovni angažman svakog radnog dana, što ukupno iznosi 100 časova za četvoronedeljni kurs ili 150 časova za šestonedeljni. Kurs pokriva opterećenje predviđeno za nivo A1/A1+ prema Zajedničkom evropskom okviru.  TRAJANJE I CENA PRETPRIPREMNE NASTAVE
  pretpripremna nastava broj radnih dana ukupan broj časova broj studenata u grupi
  2 / 3 4 - 8
  četvoronedeljni kurs 20 100 500 € 400 €
  šestonedeljni kurs 30 150 750 € 600 €
 • Pripremna godina studija

  Program Centra obuhvata i pripremnu godinu studija, namenjenu stranim studentima koji nameravaju da studiraju na Univerzitetu u Novom Sadu ili nekom drugom univerzitetu u zemlji. Nastava za potrebe studenata u okviru pripremne godine studija traje dva semestra (jedna školska godina) i obuhvata programske sadržaje predviđene za nivo A2+/B1 u domenima sticanja osnovnih jezičkih veština - slušanje/razumevanje, čitanje, govorna interakcija, govorna produkcija i pisanje.  TRAJANJE I CENA KURSA TOKOM PRIPREMNE GODINE STUDIJA
  nivo semestar broj časova nedeljno ukupan broj časova broj studenata u grupi
  1 2 / 3 4 - 8
  A1 zimski 15 210 2.100 € 840 € 630 €
  letnji 15 240 2.400 € 960 € 720 €
  A2 zimski 15 210 2.100 € 840 € 630 €
  letnji 15 240 2.400 € 960 € 720 €
  B1 zimski 9 126 1.260 € 504 € 378 €
  letnji 9 144 1.440 € 576 € 432 €
  B2 zimski 9 126 1.260 € 504 € 378 €
  letnji 9 144 1.440 € 576 € 432 €
 • Semestralni kursevi

  Ovi kursevi se realizuju tokom školske godine (od oktobra do juna) i traju 14 nedelja u zimskom, odnosno 16 nedelja u letnjem semestru.  TRAJANJE I CENA SEMESTRALNIH KURSEVA
  nivo semestar broj časova nedeljno ukupan broj časova broj studenata u grupi
  1 2 / 3 4 - 8
  A1 zimski 15 210 2.100 € 840 € 630 €
  letnji 15 240 2.400 € 960 € 720 €
  A2 zimski 15 210 2.100 € 840 € 630 €
  letnji 15 240 2.400 € 960 € 720 €
  B1 zimski 9 126 1.260 € 504 € 378 €
  letnji 9 144 1.440 € 576 € 432 €
  B2 zimski 9 126 1.260 € 504 € 378 €
  letnji 9 144 1.440 € 576 € 432 €
  C1 zimski 9 126 1.260 € 504 € 378 €
  letnji 9 144 1.440 € 576 € 432 €
  C2 zimski 9 126 1.260 € 504 € 378 €
  letnji 9 144 1.440 € 576 € 432 €
 • Individualni kursevi

  Individualna nastava se organizuje i izvodi u periodu od septembra do juna. Cena individualnog časa je 10 € i traje 45 minuta.

Copyright © Centar za srpski jezik kao strani 2015. Design & realizationGreat Shade Factory